دانلود نرم افزار تابلو LED روان Download LED Software ✓ HD2014 V2.0.110

»» دانلود نرم افزار تابلو روان HD2014 V2.0.110 ««

Download HD2014 LED Sign Board Programming Software

 

 

 

»» توضیحات نرم افزار HD2014 تابلوروان :

 

✓ قابليت ساپورت كارتهای كنترل سری HD3 و HD4

✓ کاربری آسان و کاربر پسند

✓ فضاي نرم افزار فارسی

✓ قابليت نمايش تاريخ شمسی

طراحی متن در تابلوروان

 

 

آموزش نرم افزار طراحی تابلو روان HD2014